Sodna Praksa

1. Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111424808&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111424808

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111413402&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&rowsPerPage=20&moreLikeThis=1&id=doc_2015081111424808

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111413402&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111413402

2. Preverjanje opravičenost do izplačila potnih stroškov.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111392714&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111392714

http://sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%20256/2016&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&order=changeDate&direction=asc&rowsPerPage=20&page=4&id=2015081111389671

3. Preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:38256&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=38256

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:38256&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=38256

4. Konkurenčna klavzula prepoved, izredna odpoved.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111399258&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&rowsPerPage=20&moreLikeThis=1&id=doc_2015081111401096

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111413402&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111413402

5. Vročanje po detektivu.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111403044&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111403044

http://www.sodnapraksa.si/ q=vro%C4%8Ditev%20odpovedi%20po%20detektivu&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2010040815260002

6. Nadzor s tehničnimi sredstvi.

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111424808&database[VDSS]=VDSS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111424808

7. Snemanje in fotografija.

www.sodnapraksa.si/?q=detektiv&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&database%5bSEU%5d=SEU&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&order=date&direction=desc&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111424808

8. Opravljanje pridobitve dejavnosti v času bolniškega staleža, izredna odpoved.

http://www.sodnapraksa.si/?q=269/2017&database[VDSS]=VDSS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111413402

Vir informacij:

“Javne informacije Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije” povezava do spletne strani : www.sodnapraksa.si.


Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu

📱 040 726 251
✉ info@detektiv24.si