O nas

V podjetju Detektiv 24 delujemo strokovno usposobljeni detektivi z licencami. S svojim znanjem in izkušnjami pomagamo pri reševanju težav tako gospodarskim subjektom kot tudi posameznikom, ter glede na čas in trende nudimo širok spekter detektivskih storitev. Imamo dve poslovni enoti v Celjski regiji (Žalec / Celje, Šmarje pri Jelšah).

Sodelujemo z več pogodbenimi partnerji na območju celotne Slovenije (Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Koper,…).

Prav tako sodelujemo z detektivi iz drugih držav, kot so Avstrija, Nemčija in z državami na področju Balkana.

Pri Detektiv 24 za naročnike opravljamo predvsem poizvedbe (povezane z delovnimi razmerji, poizvedbe o dolžnikih in njihovem premoženju), vročanja, pridobivamo dokazno gradivo.

Svoje delo opravljamo natančno, vestno in diskretno, pri čemer upoštevamo Etični kodeks detektivov in Zakon o detektivski dejavnosti. Diskretnost, poklicna molčečnost in skrbno varovanje osebnih podatkov so skupaj z osebnimi vrednotami stališča, ki jih zagovarjamo in na principu katerih kvalitetno opravljamo svoje poslanstvo.

Številka licence: 154

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.