Vročanje

V Detektiv 24 vročanje opravljamo za pravne in fizične osebe. Najpogostejša vročanja so vročanja v disciplinskih postopkih (npr. postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodni poziv, …).

V Detektiv 24 opravljamo vsa vročanja, ki morajo biti opravljena v skladu z zakonom. Pri vročanju upoštevamo zakone, ki opredeljujejo način oziroma postopek vročanja, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o pravdnem postopku in Zakon o upravnem postopku.

Zakon o kazenskem postopku
Zakon o pravdnem postopku
Zakon o splošnem upravnem postopku

Vročanje, kuverta

Po opravljeni vročitvi naročniku vrnemo podpisano vročilnico in strokovno napisano poročilo o vročitvi. V kolikor naslovnik odkloni podpis vročilnice, to dokumentiramo na vročilnici in s tem se domneva, da je vročitev opravljena.

Osebno vročanje poteka na način:

■ lociranje naslovnika na domačem naslovu, delovnem mestu,
■ v kolikor postopek vročitve poteka nemoteno, naslovnik podpiše vročilnico,
■ v kolikor naslovnik odkloni podpis vročilnice, se njegova volja pisno dokumentira na vročilnici.

Tudi, če vročilnica ni podpisana s strani naslovnika se v navedenem primeru šteje, da je vročitev opravljena, ko opravimo vročitev, vrnemo naročniku podpisano vročilnico in strokovno napisano poročilo.


Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu

📱 040 726 251
✉ info@detektiv24.si