Vročanje

V Detektiv 24 vročanje opravljamo za pravne in fizične osebe. Najpogostejša vročanja so vročanja v disciplinskih postopkih (npr. postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodni poziv, …).

V Detektiv 24 opravljamo vsa vročanja, ki morajo biti opravljena v skladu z zakonom. Pri vročanju upoštevamo zakone, ki opredeljujejo način oziroma postopek vročanja, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o pravdnem postopku in Zakon o upravnem postopku.

Naročniku po opravljeni vročitvi vrnemo podpisano vročilnico in strokovno napisano poročilo o vročitvi. V kolikor naslovnik odkloni podpis vročilnice, to dokumentiramo na vročilnici in s tem se domneva, da je vročitev opravljena.

Osebno vročanje poteka na način:
- lociranje naslovnika na domačem naslovu, delovnem mestu,
- v kolikor postopek vročitve poteka nemoteno, naslovnik podpiše vročilnico,
- v kolikor naslovnik odkloni podpis vročilnice, se njegova volja pisno dokumentira na vročilnici.

Tudi, če vročilnica ni podpisana s strani naslovnika se v navedenem primeru šteje, da je vročitev opravljena, ko opravimo vročitev, vrnemo naročniku podpisano vročilnico in strokovno napisano poročilo.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.