Preverjanje upravičenosti do izplačila potnih stroškov

Zloraba uveljavljanja pravice do povračila potnih stroškov prevoza na delo in z dela je zelo pogosta oblika disciplinske kršitve in posledično neupravičeno okoriščanje delavca na račun delodajalca. V takem primeru hitro in zanesljivo pridobimo dejanski naslov bivanja zaposlenega, ki ga sumite, da je navedel oziroma sporočil napačen naslov bivanja. S terenskim preverjanjem in osebno zaznavo preverimo sume. Po opravljeni storitvi napišemo strokovno poročilo, iz katerega je razvidno ali se sum goljufije potrdi ali ovrže.

Pri kontroli potnih stroškov v Detektiv 24 ugotavljamo in dokumentiramo:

- dejansko bivališče zaposlenega (od kje prihaja na delo in kam se z dela vrača),
- način oziroma vrsto prevoznih sredstev, ki jih uporablja za prihod na delo,
- natančno razdaljo od dejanskega bivališča do delovnega mesta,
- ugotavljamo tudi kršitve koriščenja službenih vozil v zvezi z obračunavanjem (neupravičenih) kilometrin.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.