Alkotest na delovnem mestu

Zloraba alkohola na delovnem mestu je pogost dejavnik za pogostejše kratkoročne odsotnosti z dela, zmanjšano produktivnost, poškodbe pri delu, negativno klimo v podjetju, itd.. V takih in podobnih primerih je zato toliko bolj pomembno, da so takšni delavci odkriti, še preden škodujejo sebi, sodelavcem in posledično ugledu podjetja.

Dräger Alcotest® 7510

V ta namen pri Detektiv 24 nudimo preizkuse alkoholiziranosti z elektronskim alko testerjem Dräger 7510 in Dräger 6510, ki sta redno kalibrirana. Preizkus izvajajo izključno osebe, ki imajo za opravljanje preizkusov pridobljen ustrezen certifikat.

Preizkusi alkoholiziranosti na delovnem mestu se izvajajo vedno v prisotnosti vodje, odgovorne osebe. Po opravljenem preizkusu napišemo zapisnik in poročilo o poteku preizkusa, ki je v disciplinskem in sodnem procesu dokaz o disciplinski kršitvi.

Dräger Alcotest® 6510

Alkotester 6180

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.