Poizvedbe o dolžnikih in njihovem premoženju

Upnik se lahko odloči za najem detektiva za pridobitev določenih podatkov o dolžniku. Detektiv 24 v tem primeru zberemo podatke o sedežu ali bivališču dolžnika in o izvršilnih sredstvih. Detektiv 24 lahko opravimo tudi posredovanje pri dolžniku in ga seznanimo s pravnimi posledicami v primeru, ko bi upnik moral poseči po sodnem varstvu za poplačilo svoje terjatve.

Ker se dolžniki pogosto želijo izogniti poplačilu dolga, se iz tega razloga pogosto skrivajo, prav tako skrivajo tudi svoje premično in nepremično premoženje.

Kot detektivi zbiramo informacije in podatke, ki so pomembni za izvršilni postopek, katerega elementi so:

- izvensodne poravnave,
- zbiranje in preverjanje podatkov o bivališču in
- izvršilna sredstva dolžnika.

O dolžnikih zbiramo podatke:

- o lastništvu nepremičnin,
- o zaposlenosti,
- o lastništvu podjetij doma ali v tujini,
- druge poizvedbe (lastništvo plovil, letal,…),
- osebnih podatkih (EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča).

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.