Ostale diskretne storitve

Pri Detektiv 24 za vas opravimo tudi diskretno opazovanje:

- oseb,
- vozil,
- poslovnih prostorov,
- itd.

Podatke in informacije, ki jih pridobimo med opazovanjem in zbiranjem podatkov, ustrezno dokumentiramo s fotografijami in video posnetki. Pri zbiranju podatkov uporabljamo samo zakonita sredstva in metode, ter upoštevamo poklicni etični kodeks.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.