Osebna zaznava ali opazovanje

Osebna zaznava se izvaja v primerih, ko želi naročnik pridobiti informacije, ki jih ni mogoče pridobiti na drugačen način. Za osebno zaznavo detektiv uporabi tehnična sredstva, ki jih opredeljujeta 30. in 31. člen ZDD-1.
Osebno zaznavo izvajamo izključno v skladu z določili Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/2011).

Osebno zaznavo, Detektiv 24 v kolikor je to mogoče, izvajamo sami. V težjih primerih sodelujemo z detektivi – pogodbenimi partnerji.

V Detektiv 24 opazovanje objekta ali osebe opravljamo načrtno, dlje časa in kontinuirano, na takšen način lahko zagotovimo natančen potek dogodkov, ki jih nato dokumentiramo. Najpogostejši pripomoček, ki ga pri osebni zaznavi uporabljamo je fotoaparat.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.