Notranji nadzor v podjetjih

Pri Detektiv 24 ga opravimo v podjetjih z namenom, da se ugotovijo nepravilnosti, pomanjkljivosti varnostnega sistema, kršitve hišnega reda, raziščejo morebitne kraje itd.

Po opravljenem nadzoru strokovno svetujemo, kako izboljšati delovanje sistema. Izdelamo elaborat, v katerem so zapisane ugotovljene pomanjkljivosti in predlagane spremembe za izboljšanje varnostnega sistema.

V sklopu notranjega nadzora v Detektiv 24 opravljamo tudi kontrolo iznosa blaga, testne nakupe, strokovnost zaposlenih – odnos do strank itd.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.