Izdelava bonitetne ocene

Boniteta predstavlja celotno sliko podjetja – vsebuje finančne in nefinančne kazalnike, prikazuje pozitivne in negativne pojave in procese tako v podjetju samem kot v okolju. Boniteto lahko kratko opredelimo kot sposobnost podjetja za preživetje in razvoj.

Pri Detektiv 24 diskretno preverimo, pridobimo, analiziramo podatke, ter vam izdelamo Bonitetno poročilo.

Dobro bonitetno poročilo vsebuje podatke, ki jih lahko razdelimo na:

- finančne kazalnike (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, računovodski kazalniki);
- splošne podatke o podjetju (naziv, lokacija podjetja, kontakti, vodstvo, pravnoorganizacijska oblika, kratka zgodovina podjetja, dejavnost, proizvodno prodajni program, velikost itd.)
- dodatne podatke in t.i. mehke informacije (lastniška struktura, kapitalske povezave, nepremičnine v lasti podjetja, kakovost proizvodov in storitev, tehnologija, naložbene aktivnosti, revizijska poročila.)

Pri večjih poslih je priporočljivo o vašem že potencialnem poslovnem partnerju zbrati vse informacije, tudi tiste, ki niso dosegljive javnosti in jih povezati v končno sliko. Pridobljene podatke in informacije zberemo s terenskim poizvedovanjem, osebno zaznavo in ustrezno dokumentiramo (foto/video).

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.