Disciplinske kršitve

Disciplinske kršitve so v večini primerov povezane z zlorabami bolniškega staleža, zlorabami uveljavljanja izplačila potnih stroškov, z delom pod vplivom alkohola, neupravičenim zapuščanjem delovnega mesta, izrabljanjem uporabe službenih vozil, s kršitvijo konkurenčne prepovedi, konkurenčne klavzule,...

V ta namen v Detektiv 24 za naročnike preiskujemo vse disciplinske prekrške v skladu z določili ZDD-1.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.